Bestyrelse

Bestyrelse m.v. er sammensat således:

Carsten Kjær (Formand)
Peder Kællers Vej 7 G
8700 Horsens
23307606
carstenkjaer@stofanet.dk

Liselotte Mikkelsen (Næstformand)
Ny Havnegade 36
8700 Horsens
29658605
lm@advokaterne-storetorv16.dk

Anne Theander (Kasserer)
Fjordparken 286
8700 Horsens
61856872
anne@theander.dk

Janne Skov Hansen (Sekr.)
Ring Byvej 10 B
8740 Brædstrup
24412717
mailring@post10.tele.dk

Jørgen Melstrup (Medlem)
Hovmarksvej 148
8700 Horsens
40136886
info@gb-h.dk

Kirsten Nygaard (Suppleant)
Byvangen 151 C
8700 Horsens

Peder Bæk (Suppleant)
Fjordparken 286
8700 Horsens

Søren Holm (Revisor)

Preben Borregaard (Revisor suppleant)