Indkøbte værker

Til udlodning på næste generalforsamlingen, er indtil nu indkøbt værker som kan ses på nedenstående link.

Et medlem får, for hvert hele års kontingentbetaling, 1 lod ved lodtrækningen af værkerne.

De medlemmer som ikke vinder en hovedgevinst, får overført 10 lodder til næste års lodtrækning.

Sidegevinster som udtrækkes (ses først på generalforsamlingen, og kan kun vindes ved fremmøde),
medfører ikke tab af lodder. Der kan kun vindes en gang årligt pr. medlemskab.

Indkøbte værker 2016
Indkøbte værker 2015
Indkøbte værker 2014
Indkøbte værker 2013
Indkøbte værker 2012
Indkøbte værker 2011
Indkøbte værker 2010
Indkøbte værker 2009
Indkøbte værker 2008